Pilates är en träningsform som skapades i början av 1900-talet av tysken Joseph Pilates. Mat Workout, ett rent pilatespass på matta, är grunden och även kronan av metoden.

Det är en träningsmetod som kombinerar styrketräning, stretch och yoga. Tekniken ger bättre hållning, löser upp muskelspänningar och återger kroppen dess naturliga rörelsemönster, vilket ger en ökad känsla av välbefinnande.

Pilates handlar mycket om tankekraft och kan vara väldigt fysiskt krävande om det görs på rätt sätt, dvs långsamt där man poängterar vikten av precision och koncentration.

Pilates är mycket effektivt för rehabilitering och stressrelaterade problem eftersom metoden minskar fysisk och psykisk stress och bidrar till att förebygga skador.

Pilatesträning i sig är exceptionell med sin noggrannhet och sitt fokus på kroppsmedvetenhet vilket gör att du får snabba resultat av träningen och känner märkbar skillnad redan efter några få gånger.