Jazz Fusion – All styles of Jazz

Denna klass följer det traditionella upplägget med uppmjukning/uppvärmning, steg över golvet, diagonaler, pirouette övningar mm för att avsluta med instudering av en koreografi som lärs ut och växlar var tredje vecka.

Jazztekniken innehåller element från den klassiska baletten och ger en bra grund för inlärning av vilken dansstil som helst!

Uppmjukningen/uppvärmningen är tydligt influerad av och bygger på teknik och terminologi som är grundläggande i jazz. Där arbetar vi på att hitta/skapa styrka, smidighet, fokus och balans samt övar på koordinationen för att sedan integrera detta i den danskombination som följer.

Klassen genomsyras av ett genomgående flöde där vi strävar att känna rörelserna inifrån tillsammans med rytmen från musik såsom lounge, soul, rnb, pop, instrumental percussive music och smooth jazz etc

Det flesta moves du ser i musikaler och shower härstammar från jazzen. Från 50-talet då benämningen var jazzbalett och sedan jazzdans, har jazzen förändrats och utvecklats med influenser av andra dansstilar parallellt med musiken som oftast är av populär art.

Jazz klasserna benäms Jazz Fusion vilket innebär att just stilarna på jazzen kan variera rent koreografiskt i kombinationerna med influenser från t.ex. funk, street, broadway till lyrisk och modern/contemporary dans. Vi jobbar på varje kombination i tre veckor därefter byts den ut för en ny!