Modern/Nutida Dans

Välkommen till en klass där det individuella uttrycket står i centrum.

Styrka, teknik och kroppsmedvetenhet tränas här i en mjuk flödande men ändå “tuff” klass.

På nivå 1 används bl.a. inslag av Horton och Graham teknik, där båda tekniker gynnar styrka, form och linjer.

Vi arbetar också med golv teknik för att stärka center, samt improvisation under guidning för att utforska det individuella dansspråket. 

På nivå 2/3 använder vi oss av centrifugal kraften och tyngdkraften för att hitta och använda center. Detta för att vidareutveckla arbetet nära golvet, där fokus ligger på att hitta ett naturligt flöde i rörelsen.

På nutida klasserna arbetar man högst tre veckor med samma koreografiska material.